HAKKIMIZDA

İlk olarak 1981 yılında, Anadolu’da adımını attığımız ticari faaliyetimiz, 1989 yılından itibaren İstanbul’da devam etmeye başlamıştır. Büyüme ve gelişme çalışmaları ile 1997 yılında şirketleşmeye gidilmiştir.

Zabit İSPİR ve Mehmet İSPİR kardeşler şirketi kurmuşlardır. Hisseleri %50-%50 oranındadır. Şirket, halen şirket müdürü olarak görev yapan Zabit İspir tarafından aktif olarak yürütülmektedir.

Zabit İspir
Zabit İSPİR
Mehmet İSPİR

İlk günlerde faaliyet konularımız, elektrik tesisat, elektrik malzemesi satışı, AG, OG montaj işleri olmakla beraber, özellikle şirketleşme neticesinde, bunlarla yetinmeyip, alt yapı çalışmaları, nakliye, gıda işlerini de faaliyet konumuza eklemiş bulunmaktayız. 2003 yılından itibaren, “Hidrolik Platformlu Kamyonetler” ile hizmet alım taahhüt işleri yapılmaya başlandı.

MİSYONUMUZ ve HEDEFLERİMİZ
Maddi kazancın yanısıra manevi kazanç sağlamak şirketimizin misyonudur. Birini diğerine tercih etmek söz konusu değildir. Çünkü, şunu iyi biliyoruz ki, yapılan en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır.

Ayrıca, ülkemizin şartlarında meşru yollardan önce ahlak prensibi ticari mücadele vermeye gayret sarf etmekteyiz. Bunun için de aşağıdakiler hedeflerimiz arasındadır:

• Çok çalışmak,
• Akıllı personel ile çalışmak,
• Personelimize değer vermek,
• Piyasanın gelişimini takip etmek,
• Piyasayı şekillendirmek ve hedefe odaklanmak,
• Alçak gönüllü bir yaklaşım sürdürmek.